Fotografi av författaren, Gun Andersén-Wilhelms

Författaren

Gun Anderssén-Wilhelms, f. 1951, är fil.mag. till utbildningen och har arbetat som lektor i modersmål och litteratur i Kimito och sedan 1987 i Pedersöre. Tillsammans med andra modersmålslärare har hon skrivit ett flertal läroböcker för modersmåls- och litteraturundervisningen i såväl gymnasiet som högstadiet. Därutöver har hon redigerat och medverkat i en hembygdsbok om Pedersöre samt skrivit en historik över hembygdsföreningen Strömfåran i Östensö. År 2004 vann hon II:a pris i Solveig von Schoultz-tävlingen i lyrik 2004 och medverkade därmed i antologin ”Ni skulle veta hur blåslampor värmer” (Schildts, 2004)

Under en alterneringsledighet skolåret 2004-2005 avlade Gun Anderssén-Wilhelms en s.k. bilaudatur i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. Avhandlingen ”Motrörelse i medvind. Vöråseminariet i det litterära fältet” utkom i bokform 2005 (ÅA). Hon har även illustrerat barnboken “Fantastifistiskt Baluns!” av Bertel Lindell (1980) samt tecknat TV-programmet ”Bara festligt, Baluns!” (1980). Ungdomsboken ”Stormstyrka” som utkom i oktober 2008 är hennes skönlitterära debut.

Till hennes intressen hör litteratur, teater och samhällsfrågor.